UPIJAČI VLAGE SA DVA PUNJENJA


slika

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Izvadite sadržaj iz plastične vrećice i postavite u aparat kao sto je prikazano na pakiranju: Upijač valge gubi svoj učinak kada je rezervoar napunjen vodom, redovno istresajte vodu za efikasnije upijanje vlage iz prostorije. Kada je jedna vrećica isparila zamjenite je drugom. Pakovanje sadrži 2 zamjenske vrećice. Rok trajanja neogranicen.

VAŽNO : Uzrokuje ozbiljne iritacije oka. Čuvati izvan dohvata djece. AKO SADRŽAJ DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktnee leće, ako je prisutna i lako ispirite, nastavite ispiranje. Ako iritacija i dalje postoji obratite se ljekaru za medicinsku pomoć i nadzor.